Alexander

  • Alexander Jablokov patri k najpoprednejším hudobným osobnostiam na Slovensku.
  • Štúdium absolvoval na Čajkovského Konzervatóriu v Moskve v sólovej hre u prof. O. Kaverznevovej (žiačky D. Oistracha) a taktiež kvartetovej hre u prof. A. Šišlova, primária legendárneho Šostakovičovho kvarteta.
  • Ako sólista vystupoval s poprednými európskymi orchestrami doma aj v zahraničí (vrátané Kanady, USA, Japonska, Mexika, Európy).
  • V rokoch 1988-1994posobil ako primarius Travnickovho kvarteta, neskôr bol spoluzakladateľom klavírneho Tria Passionato (1999-2003). Jeho bohatá koncertná činnosť ho zaviedla na festivaly ako BHS, G. Mahler Festival Toblach, Wien Modern, Melos Etos a iné.
  • Počas svojej úspešnej kariéry Alexander nahrával pre rozhlas, televíziu a také významné spoločnosti ako EMI, Opus, Hänssler classic, CRB. Svojimi CD nahrávkami pre Naxos (Brandenburske Koncerty) a Diskant (A.Vivaldi Štyri ročné obdobia) získal ocenenie „Zlata platňa“.
  • Svoj talent a pohľad na svet, hudbu a umenie sprostredkuje nielen na pódiu, ale aj vo svojom blízkom okolí, o čom nepochybne svedčia v prvom rade jeho šesť detí, päť z ktorých sa stali profesionálnymi hudobníkmi, ktorí úspešné pôsobia po celej Európe. Je to typ hudobníka , ktorý je činorodý a neustále poskytuje inšpiráciu pre široké publikum. Intenzívne sa venuje pedagogickej činnosti ako docent na VŠMU.